Moly-Paul 900

MOLY-PAUL-tuotteet ovat korkealaatuisia, grafiittipohjaisia ja korkean lämpötilan pinnoitteita. Tuotteiden käyttöympäristönä on markkina-alueellamme terästeollisuuden kuljetussenkkojen luistinsuljinmekanismien ja niiden osien käsittely eri muodoissa. Tuotteet jakaantuvat eri käyttötarpeen ja käyttötavan mukaisesti juokseviin, ruiskutettaviin dispersioihin ja pastamaisiin, eri tavoin asennettaviin aineisiin.

MOLY-PAUL 900 (TP-900) on siveltävä tai telattava grafiittipasta, jota käytetään liukusuljintiilien tuotannossa ns. loppu- tai viimeistelykäsittelynä. Viimeistelykäsittelyllä saadaan aikaan tiivis ja liukas kosketuspinta. Tuote ei sovellu kuuma-asennukseen eikä sitä voi ohentaa, koska tällöin ominaisuudet muuttuvat ja menettävät olennaisesti kiinnityskykynsä. MOLY-PAUL 900 -tuotetta käyttävät myös menestyksekkäästi liukusuljinlevyjä korjaavat ja huoltavat yritykset eri puolilla markkina-aluettamme.