Moly-Paul 994

MOLY-PAUL-tuotteet ovat korkealaatuisia, grafiittipohjaisia ja korkean lämpötilan pinnoitteita. Tuotteiden käyttöympäristönä on markkina-alueellamme terästeollisuuden kuljetussenkkojen luistinsuljinmekanismien ja niiden osien käsittely eri muodoissa. Tuotteet jakaantuvat eri käyttötarpeen ja käyttötavan mukaisesti juokseviin, ruiskutettaviin dispersioihin ja pastamaisiin, eri tavoin asennettaviin aineisiin.

MOLY-PAUL 994 on ruiskutettava tuote, jota käytetään suoraan kuumaan pintaan. Tarttuvuus on hyvä, koska tuote sisältää erikoisia sideaineita, jotka estävät ns. kuumahylkimisen. Erityistä menestystä on saavutettu kehystiilien käsittelyssä, kun halutaan varmistaa yläsuutiilien hallittu irtoaminen. Menetelmä edistää työturvallisuutta, ja lisäksi ikävät ja riskialttiit laastin kuumapiikkaukset jäävät lähes kokonaan pois.